Refusjon for behandling av tannkjøttsykdom 2024

Nytt år og nytt frikort 

Godt Nytt År 

Året 2024 er her og hverdagen er i gang for fullt. Med et nytt år følger også endringer i refusjonssystemet fra Helfo. Jeg har tidligere skrevet om refusjonssystemet og her kommer teksten i en oppdatert versjon for 2024. 

Mange er ikke klar over at enkelte former for tannbehandling utløser refusjon. Refusjonen betales direkte til tannklinikken og gis deg i form av en "rabatt" når du betaler for behandlingen.

Din behandler krever refusjonen eller "rabatten" direkte fra Helfo, slik at du som pasient ikke trenger å foreta deg noe. Dine egenandeler som opparbeider frikort, registreres hos Helfo når din behandler sender inn krav om refusjon. Alle innrapporterte egenandeler kan du sjekke under Frikort og Egenandeler hos helsenorge.no

Systemet er omfattende og krevende å forstå! Jeg skal gjøre et forsøk på å forklare refusjon for tannkjøttsbehandling så enkelt jeg kan. Dersom du er interessert å lære om andre refusjoner enn for tannkjøttsykdom, kan du lese mer om dette på helsedirektoratet sine nettsider, eller snakke med din behandler. 


Refusjonsberettiget tannbehandling

En del sykdommer eller tilstander utløser refusjon for den voksne pasienten. Det er din behandler som avgjør om du utfyller kravene til å få refusjon for den aktuelle behandlingen du står ovenfor. (Barn og ungdom har andre regler da de tilhører den offentlige tannhelsetjenesten).

Her er en liste fra helsenorge over de ulike punktene som kan gi refusjon: 

 1. Sjelden medisinsk tilstand (les om de ulike tilstandene på helsenorge.no
 2. Leppe-kjeve-gane spalte 
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander 
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt (tannkjøttsykdom) 
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier (tannregulering) 
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon (tanngnissing) eller erosjon (syreskadde tenner) 
 10. Hyposalivasjon (munntørrhet) 
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade 
 13. Tannskade som ikke er yrkesskade 
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og pasienten er ute av stand til å kunne bruke løstsittende proteser) 

Videre i artikkelen vil jeg gå inn på punkt 6 som handler om Systematisk behandling av periodontitt (tannkjøttsykdom). Ønsker du mer informasjon om de andre punktene anbefaler jeg en prat med din behandler eller lese mer på Helsedirektoratet.no


Behandling for tannkjøttsykdom, hva dekkes?  

Når din behandler har gjort en undersøkelse og konstatert at du har en aktiv tannkjøttsykdom med tap av kjevebein (feste) rundt tennene, så innfrir du kriteriene som gir rett til refusjon for systematisk behandling av periodontitt. 

Etter takstsystemet får du refusjon for undersøkelsen, røntgenbilder, tannrens, bedøvelse, opplæring til egenomsorg og etterkontroll. Deretter får du videre refusjon for kirurgisk behandling i de tilfeller der det er påkrevd. 

Videre får du også refusjon for rehabilitering etter behandling av tannkjøttsykdom. Med dette menes behandling som har i hensikt å erstatte tenner som er tapt på grunn av tannkjøttsykdommen. 

Takst 501 - behandling av marginal periodontitt 

Helfo bestemmer hvor mye du får i refusjon, samt størrelsen på beløpet som er godkjent egenandel til frikortet. De bestemmer også en del andre faktorer ved hvordan taksten kan brukes. 

Det er en jungel av regler som gjerne endres hvert år. Jeg skal forsøke å gi en god forklaring på hvilke regler vi har å forholde oss til. 

Hva utløser refusjon for tannkjøttsykdom? 

Dersom din tannlege eller tannpleier diagnostiserer tannkjøttsykdom (periodontitt eller periimplantitt) i din munn har du rett til refusjon. Din behandler må sette opp en systematisk behandlingsplan der formålet er å oppnå infeksjonskontroll. 

Det gis ikke stønad til forebyggende tiltak som rutinemessig tannrens eller til behandling av gingivitt.

I den systematiske behandlingen skal disse elementene inngå:

 • opplæring til egenomsorg når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon

 • subgingival depurasjon for å fjerne plakk og tannstein 

 • tiltak for røykeavvennning når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon 

Med subgingival depurasjon menes tannrens (dyprens) som har til hensikt å eliminere/redusere infeksjon. 

*Deler av teksten er hentet fra helsedirektoratet.no

Tidsbruk på behandlingen

På helsedirektoratets sider står det følgende: 

Bruk av takst 501 forutsetter en tidsbruk på minimum 30 minutter. Ved tidsbruk på 30 til 59 minutter kan taksten brukes en gang. Ved tidsbruk på 60 minutter eller mer i samme behandlingsseanse kan taksten repeteres for hvert 30 minutt behandlingen pågår. 

Hva betyr tidsbruken av takst 501 i praksis? 

 • Dersom du er inne til en systematisk behandling som varer kortere enn 30 minutter så må du som pasient betale for timen uten refusjon. 
 • Dersom timen avsluttes innenfor 59 minutter får du refusjonen etter takst 501 èn gang. 
 • Dersom timen varer i mer enn 60 minutter kan takst 501 repeteres hvert 30 minutt. 

Takst 501 utgjør 548 kr fom januar 2024. Hver gang taksten repeteres får du nye 548 kr i refusjon. 

Dvs: 

 • 30 til 59 minutter: totalt 548 kr i refusjon 
 • 60 eller mer i samme seanse: totalt 1096 kr i refusjon 
 • Hvert 30 minutt etter dette: +548 kr i refusjon 

Begrensninger på antall 501 

Taksten kan benyttes inntil 14 ganger per kalenderår for samme pasient, uavhengig av behandler. Takst 501 brukes både til grundig rens av tannkjøttsykdom, samt under kirurgisk behandling av sykdommen.

En sjelden gang kan pasienter med svært alvorlig tannkjøttsykdom, oppleve at antallet på 14 ganger blir for lite. Det er gjerne de pasientene som trenger mye behandling for å oppnå infeksjonskontroll. Dessverre mister du som pasient både refusjon og frikort dersom antallet overskrides. Hvis du får behandling hos flere behandlere kan det være lurt å notere seg hvor mange ganger refusjon 501 er gitt deg som pasient. 


Priseksempel på behandling av tannkjøttsykdom uten frikort

Tabellen under viser et priseksempel på Systematisk periodontitt behandling der pasienten har rett på takst 501. Tallene er hentet fra helsedirektoratet og er gjeldene for 2024. Prisen hos tannlege/tannpleier varierer fra ulike tannklinikker og summen er kun et eksempel i dette tilfellet. Prisene hos tannkllinikker varierer da det er fri prissetting på tannbehandling i Norge. 

***Tallene i tabellene gjelder for 2024. Tallene endres stort sett årlig. 

Forklaring på ulike begrep: 

Honorar er det beløpet som tannlege eller tannpleier skal ha betalt for den undersøkelsen eller behandlingen som utføres. Det er fri prissetting for tannleger og tannpleiere, så her kan prisene bestemmes fritt (Tannlege/tannpleiers pris).

Honorartakst er beløpet som den offentlige tannhelsetjenesten går ut i fra. Dette er kun veiledende priser og den offentlige tannklinikken kan ha høyere priser enn det som er statens satser. 

Refusjonstakst er beløpet som refunderes etter folketrygdens bestemmelser. Refusjonen trekkes fra beløpet du betaler hos din behandler, slik at du slipper å legge ut penger for så å søke om å få pengene tilbake fra Helfo. Pengene betales via direkte oppgjør med din behandler. 

Egenandel utgjør differansen mellom honorartakst og refusjonstakst. Enkelte behandlinger har egenandel som rapporteres inn til frikortet, andre har ikke. Du kan selv sjekke egenandeler på helsenorge.no 

Differansen er beløpet som utgjør differansen mellom honorartakst og tannlege/tannpleiers pris. Dette er pga fri prissetting på tannhelsetjenester. 

Frikort 

Det er ett frikort for alt som gjelder helse.

Egenandelsgrensen for 2024 er kr 3165,- 

Når du betaler for din tannbehandling og har krav på refusjon, er det noen takster med godkjent egenandel som regnes inn til frikortet. Merk at ikke alle refusjoner har godkjente egenandeler.

Merk deg også at beløpet som regnes inn til frikortet er egenandelen som er satt av Helfo og inkluderer ikke differansebeløpet mellom honorartaksten og behandlers honorar. Dette er også grunnen til at du må betale til tross for at du har oppnådd frikort. Frikort utgjør som regel bare en ytterligere "rabatt", ikke gratis behandling. 

Frikortet har en egenandelsgrense og når du er til behandling med godkjent egenandel, vil du opparbeide deg frikort når grensen er nådd. Dersom du betaler inn mer enn egenandelsgrensen, vil Helfo betale tilbake det overskytende beløpet på din konto. Du kan sjekke hvilket kontonummer som er registrert på deg på Helsenorge sine nettsider. 

Frikortet er nådd - hva skjer nå? 

Når frikortgrensen er nådd vil du motta ditt frikort elektronisk på dine sider hos Helsenorge.no.

Når du får frikort blir tannbehandlingen billigere! Det er mange som tror at tannbehandlingen blir gratis, men det gjør den dessverre ikke. Grunnen til dette er fri prissetting for tannbehandling i Norge. Derfor må du fortsatt betale et mellomlegg eller differansen mellom behandlers honorar og refusjon + egenandel. Se eksempelet under: 

Priseksempel på behandling av tannkjøttsykdom med frikort


Registrering av frikort

De fleste tannleger og tannpleiere kan i dag hente opplysninger om ditt frikort via din journal. Gi beskjed dersom du har frikort slik at behandler kan registrere frikortet. Dersom behandler ikke har mulighet til å registrere elektronisk, kan du hente frikortet via Helsenorge.no og vise frem oppnådd frikort. Behandler registrerer da frikortet manuelt i din journal. 

Når frikortet er registrert får du en større rabatt" som betales av Helfo.

Hvor lenge varer frikortet? 

Frikortet gjelder for hvert kalenderår. Det vil si at frikortet varer frem til 31.desember i det året vi befinner oss i.