Refusjon for behandling av tannkjøttsykdom

Nytt år og noen små endinger fra Helfo 

Godt Nytt År - 2022

2022 er her og hverdagen er i gang for fullt. Med et nytt år følger også endringer i refusjonssystemet fra Helfo. I år det det kun små endringer som er gjort når det kommer til behandling av tannkjøttsykdom.

Mange vet ikke at enkelte former for tannbehandling utløser refusjon. Refusjonen betales direkte til tannklinikken i form av direkte oppgjør og gis deg i form av en "rabatt" på behandlingen.

For en del år siden måtte du som pasient betale hele beløpet for behandlingen og deretter søke om å få pengene tilbake fra folketrygden. Heldigvis har ordningen blitt endret slik at du som pasient slipper å legge ut penger, for deretter å få pengene tilbake. Det hele går nå automatisk og vi som behandlere sender krav til Helfo, samt rapporterer inn dine egenandeler. Alle innrapporterte egenandeler kan du sjekke under Frikort og Egenandeler hos helsenorge.no

Systemet er omfattende og krevende å forstå. Jeg skal gjøre et forsøk på å forklare refusjon for tannkjøttsbehandling så enkelt jeg kan. Dersom du er interessert i andre refusjoner enn for tannkjøttsykdom, kan du lese mer om dette på helsedirektoratet sine nettsider. 


Tannbehandling som dekkes for den voksne pasienten 

Det er en del sykdommer eller tilstander som utløser refusjon. Det er din behandler som avgjør om du utfyller kravene til å få refusjon for den aktuelle behandlingen du står ovenfor. 

Her er en liste fra helsenorge over de ulike punktene som kan gi refusjon: 

 1. Sjelden medisinsk tilstand (les om de ulike tilstandene på helsenorge.no
 2. Leppe-kjeve-gane spalte 
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander 
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt (tannkjøttsykdom) 
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier (tannregulering) 
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon (tanngnissing) eller erosjon (syreskadde tenner) 
 10. Hyposalivasjon (munntørrhet) 
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade 
 13. Tannskade som ikke er yrkesskade 
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og pasienten er ute av stand til å kunne bruke løstsittende proteser) 

Mer utfyllende om hvert punkt kan du lese mer om hos Helsedirektoratet.no 


Behandling for tannkjøttsykdom, hva dekkes?  

Når din behandler har gjort en undersøkelse og konstatert at du har en aktiv tannkjøttsykdom med tap av kjevebein (feste) rundt tennene, så innfrir du kriteriene til å få refusjon for systematisk behandling av periodontitt. 

Etter takstsystemet får du da refusjon for undersøkelsen, røntgenbilder, tannrens, bedøvelse, opplæring til egenomsorg og etterkontroll. Deretter får du videre refusjon for kirurgisk behandling i de tilfeller der det er påkrevd. 

Videre får du også refusjon for rehabilitering etter behandling av tannkjøttsykdom. Med dette menes behandling som må til for å erstatte tenner som er tapt på grunn av tannkjøttsykdom. Dette er et stort felt å gå inn på og det finnes mange ulike behandlingsmåter og muligheter. Pasientene må vurderes hver for seg av sin tannlege/periodontist, slik at kostnadsoverslag med honorar og refusjon er tilpasset deg og din behandling.  

Takst 501 - behandling av marginal periodontitt 

I tillegg til at folketrygden eller Helfo bestemmer hvor mye du kan få i refusjon og hvor mye som regnes inn til din egenandel, bestemmer de også en del andre faktorer ved hvordan taksten kan brukes. 

Det er en jungel av regler og som gjerne endres hvert år. Jeg skal forsøke å gi en god forklaring på hvilke regler vi har å forholde oss til. 

Hva utløser refusjon for tannkjøttsykdom? 

Dersom din tannlege eller tannpleier diagnostiserer tannkjøttsykdom i din munn har du rett til refusjon. Din behandler må sette opp en systematisk behandlingsplan for å kunne oppnå infeksjonskontroll i din munn. 

I den systematiske behandlingen skal disse elementene inngå: (hentet fra helsedirektoratet.no)

 • opplæring til egenomsorg når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon

 • subgingival depurasjon for å fjerne plakk og tannstein 

 • tiltak for røykeavvennning når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon 

Med subgingival depurasjon menes tannrens (dyprens) som har til hensikt å eliminere/redusere infeksjon. 

Tidsbruk på behandlingen

På helsedirektoratets sider står det følgende: 

Bruk av takst 501 forutsetter en tidsbruk på minimum 30 minutter. Ved tidsbruk på 30 til 59 minutter kan taksten brukes en gang. Ved tidsbruk på 60 minutter eller mer i samme behandlingsseanse kan taksten repeteres for hvert 30 minutt behandlingen pågår. 

Hva betyr dette i praksis? 

 • Dersom du er inne til en kontroll som varer kortere enn 30 minutter så må du som pasient betale for timen uten refusjon. 
 • Dersom timen avsluttes innenfor 59 minutter får du refusjonen etter takst 501 èn gang. 
 • Dersom timen varer i mer enn 60 minutter har du rett på takst 501 to ganger.
 • Dersom behandlingen varer i mer enn 60 minutter kan taksten repeteres hvert 30 minutt. 

Takst 501 utgjør 505 kroner fra og med 1.januar 2022. Hver gang taksten repeteres får du nye 505 kroner i refusjon. 

Dvs: 

 • 30 til 59 minutter: totalt 505 kr i refusjon 
 • 60 eller mer i samme seanse: totalt 1010 kr i refusjon 
 • Hvert 30 minutt etter dette: + 505 kr i refusjon 

Begrensninger på antall 501 

Taksten kan benyttes inntil 14 ganger per kalenderår for samme pasient. Takst 501 brukes både til grundig rens av tannkjøttsykdom, samt under kirurgisk behandling av sykdommen.

En sjelden gang kan noen pasienter med svært alvorlig tannkjøttsykdom, som trenger mange behandlinger oppleve at antallet på 14 ganger kan bli for lite. Dessverre mister du som pasient både refusjon og frikort på denne behandlingen dersom antallet overskrides. Dette skjer en gang i blant, men vi som behandlere forsøker å følge med på dette og informerer deg om antall refusjoner underveis i behandlingen.

Priseksempel på behandling av tannkjøttsykdom uten Frikort

Jeg har satt opp et priseksempel både uten og med frikort for å forklare bedre hvorfor du må betale selv om du får refusjon og til tross for at du oppnår frikort. Lenger ned i artikkelen finner du priseksempel med frikort. 

Takstene er hentet fra helsedirektoratet og er de gjeldene takstene for 2022 når det gjelder takst 501; behandling av marginal periodontitt. Prisen hos tannlege/tannpleier varierer fra ulike tannklinikker og er kun et eksempel i dette tilfellet. 

***Tallene i tabellene gjelder for 2022. Tallene endres stort sett årlig. 

Forklaring på ulike begrep: 

Honorar er det beløpet som tannlege eller tannpleier skal ha betalt for den undersøkelsen eller behandlingen som utføres. Det er fri prissetting for tannleger og tannpleiere, så her kan prisene bestemmes fritt (Tannlege/tannpleiers pris).

Honorartakst er beløpet som den offentlige tannhelsetjenesten går ut i fra. Dette er kun veiledende priser og den offentlige tannklinikken kan ha høyere priser enn det som er statens satser. 

Refusjonstakst er beløpet som refunderes etter folketrygdens bestemmelser. Refusjonen trekkes fra beløpet du betaler hos din behandler, slik at du slipper å legge ut penger for så å søke om å få pengene tilbake fra Helfo. Pengene betales via direkte oppgjør med din behandler. 

Egenandel utgjør differansen mellom honorartakst og refusjonstakst. Enkelte behandlinger har egenandel som rapporteres inn til frikortet, andre har ikke. Du kan selv sjekke egenandeler på helsenorge.no 

Egenandelsgrensen for 2022 er 2921 kroner. 

Mellomlegg er beløpet som utgjør differansen mellom honorartakst og tannlege/tannpleiers pris. Dette er pga fri prissetting på tannhelsetjenester. 


Frikort 

Fra og med 2021 er det kun ett frikort. I tidligere år opererte Helfo med to frikort; Frikort 1 og Frikort 2. Heldigvis har de nå slått sammen de to frikortene og laget et langt enklere system å forholde seg til. 

Når du betaler for din tannbehandling og samtidig har krav på refusjon er det noen takster som også har en godkjent egenandel som regnes inn til frikortet. Merk at ikke alle refusjoner har godkjente egenandeler.

Som nevnt tidligere gir behandling for tannkjøttsykdom rett til for eksempel takst 501 og taksten utløser også en godkjent egenandel. 

illustrasjon hentet fra helsenorge.no 

Frikortet har en egenandelsgrense på 2921 kroner per 1.januar 2022. Dette betyr at du må selv betale for dine egenandeler frem til egenandelsgrensen er nådd. Dersom du betaler inn mer enn egenandelsgrensen, vil Helfo betale tilbake det overskytende beløpet på din konto. Du kan sjekke hvilket kontonummer som er registrert på deg på Helsenorge sine nettsider. 

Det nye for 2022 er at minstebeløpsgrensen for utbetalinger er fjernet. Tidligere betalte ikke Helfo ut beløp som var mindre enn 200 kroner, men dette er nå endret slik at du får hele det overstigende beløpet refundert til din konto. 

Frikortet er nådd - hva skjer nå? 

Når frikortgrensen er nådd vil du motta ditt frikort elektronisk på dine sider hos Helsenorge.no. Dersom du ønsker det kan du fortsatt motta frikortet i posten, men du må da sette dette som en innstilling på dine sider. 

Når du har fått frikort blir tannbehandlingen billigere! Det er mange som tror at tannbehandlingen blir gratis, men det gjør den ikke. Grunnen til dette er fri prissetting for tannbehandling i Norge. Derfor må du fortsatt betale et mellomlegg. Mellomlegget er beløpet som utgjør differansen mellom behandlers honorar og refusjon + egenandel. 

Eksempel: 

(Refusjon + egenandel) - Behandlers honorar = Mellomlegget 

Priseksempel på behandling av tannkjøttsykdom med Frikort

Frikortet må fremvises behandler

Tannklinikker har per i dag ingen tilgang til dine opplysninger om oppnådd frikort. Det er derfor viktig at du tar med et bilde eller en utskrift av ditt frikort slik at vi får lagt det inn i din journal. Så snart frikortet er registrert trekkes egenandelen automatisk fra summen du skal betale. Behandlingen blir med dette billigere. 

Hvor lenge varer frikortet? 

Frikortet gjelder for hvert kalenderår. Det vil si at frikortet varer frem til 31.desember i det året vi befinner oss i.