Kan skyhøye utgifter til tannbehandling unngås?I disse dager går en større andel av inntekten vår til faste utgifter. Ord som strøm, renter og matpriser er aktuelle, og mange frykter uforutsette utgifter på toppen av dette.  

Mange frykter regningen hos tannpleier eller tannlege, men er det noe man kan gjøre for å unngå de store utgiftene? JA, det er det! 

Jeg ønsker å slå et slag for hvordan utgifter til tannbehandling kan holdes nede! Nøkkelen ligger i å gå jevnlig til kontroll og ha gode rutiner for kosthold og renhold. 

Når det gjelder munnhelsen vår kan man spare mange penger hvis man ligger i forkant med godt renhold, og oppdager sykdom tidlig. Derfor anbefaler jeg en undersøkelse hvert år eller så ofte som du har behov for. Noen trenger kontroll annet hvert år, andre hyppigere. Når du går jevnlig til kontroller får du en oppdatering på status i munnen, samt råd og veiledning til hvordan du skal unngå sykdom. Det er svært viktig at din behandler informerer deg om munnens status og instruerer deg i riktig renhold for å stoppe utvikling av sykdom.


Hull i tennene (karies)

Et kariesangrep eller et hull graderes fra 1 til 5. Grad 1 befinner seg helt ytterst i tannens emalje og grad 5 er helt inn til nerven i tannen.

Det er først når hullet graderes til grad 3 at det vurderes å legge en fylling. Og ja, det skal vurderes! Med nøye renhold og bruk av fluor kan man ha grad 3 hull uten at det utvikler seg.

Når hullet må behandles

Dersom et hull graderes til grad 3, må det vurderes om det skal legges en fylling eller om man kan vente. Hvis det er grad 3, men akkurat gått inn i tannbeinet (dentin), kan man vente med å legge en fylling. Det kan da være lurt å få en ny vurdering etter ca 6 mnd for å se om hullet utvikler seg. Det må da tas røntgenbilder for å kunne sammenligne. 

Det er en stor fordel som behandler å ha historikk på deg som pasient, dvs at vi har røntgenbilder fra tidligere år å sammenligne med. Kommer du til en helt ny behandler kan det være lurt å gjøre en ny undersøkelse etter 6 mnd for å se om noe utvikler seg. Dersom man finner sykdom som helt klart må behandles, bør man ikke vente med behandling. 

Grad 1 - ingen behandling. Du kan selv stoppe utviklingen med nøye renhold og faste måltider.

Grad 2 - ingen behandling. Du kan selv stoppe utviklingen med nøye renhold og faste måltider.

Grad3 - behandling vurderes individuelt. Ny kontroll med røntgenbilde etter ca 6 mnd, hvis behandling avventes. Her kan fluor og nøye renhold fortsatt stoppe utviklingen av hullet. Hvis hullet utvikler seg eller vurderes behandlingskrevende må det behandles av tannlege. 

Grad 4 - må behandles av tannlege med fylling eller kanskje en krone. 

Grad 5 - må behandles av tannlege. Tannen må rotfylles i tillegg til fylling på toppen. Hvis skaden på selve tannen er stor må det kanskje lages en krone. I verste fall må tannen trekkes og kan erstattes med implantat, bro eller protese om ønskelig.

Behandling må underes individuelt, her er det dessverre ingen klar fasit. Forslagene over er kun et estimat. 

Hvorfor bruke penger på en dyr undersøkelse?

Poenget med å gå jevnlig til kontroller er rett og slett å unngå de store utgiftene. En liten skade på en tann kan observeres uten annen kostnad enn selve undersøkelsen, en stor skade på en eller flere tenner kan resultere i skyhøye kostnader hvis du er riktig uheldig. Hvis du investerer ca 1000-1500 kr i året på en undersøkelse og rens, så kan du unngå de store utgiftene i det lange løp. 

Hvis du er redd for å gå til tannlege eller tannpleier anbefaler jeg deg å snakke med familie og venner om hvilken behandler de går til. Kanskje de vet om en behandler som er veldig flink med redde pasienter. 

Hvordan stoppe utviklingen av hull?

For å stoppe et hull i tannen må man være bevisst kosthold og renhold. Faste måltider er viktig i tillegg til at tennene får hvile mellom hvert måltid. Med hvile så snakker vi om pause fra mat, og kun vann som drikke. Hyppigere inntak av mat er med på å gi gjentatte syreangrep på tennene, og da øker sannsynligheten for hull i tennene. Har man i tillegg et kosthold med mye sukker kan skadene bli store. Nøkkelen er faste måltider med vann som tørstedrikk mellom hvert måltid. 

I tillegg er det viktig med et godt renhold med tannbørste og tanntråd eller mellomromsbørster.  

Fluor er også med på å styrke emaljen på tennene, noe som gjør de mer motstandsdyktige. I utgangspunktet er tannkremens fluorinnhold nok, men hvis din behandler anbefaler mer enn dette bør du skylle med fluor eller ta fluortabletter i tillegg.

Hva kan du gjøre for å unngå hull? 

  1. Faste måltider, unngå småspising
  2. Vann som tørstedrikk mellom måltidene
  3. Nøye renhold med tannbørste og tanntråd/mellomromsbørster.
  4. Bruk innfargingstabletter hjemme
  5. Tilskudd av fluor (etter anbefaling av tannlege/tannpleier)
  6. Gå jevnlig til kontroller hos tannlege eller tannpleier, oppdag sykdom tidlig. Rens tennene for tannstein og misfarging.
  7. Få din Tannpleier eller Tannlege til å vise deg hvordan du skal rengjøre munnen din.  

Hvordan gå frem når tenner må repareres eller tannkjøtt må behandles?

Mitt beste råd er å gå til tannlege eller tannpleier for en undersøkelse. Få en oversikt over hva som må gjøres, få en behandlingsplan og et kostnadsoverslag. 

Selv om det mange tenner som må repareres er det ikke sikkert alt må tas med en gang. Hvis kostnadene er store kan det godt hende at de kan fordeles utover en lengre periode. Det fine med å finne ut av situasjonen er at du også kan ta grep selv for å stoppe videre utvikling. Stikker man hodet i sanden vil problemet bli større og kostnadene potensielt skyhøye. 

Hvis du ikke har råd til behandlingen? 


Betalingsavtale med behandler

Snakk med din behandler om han/hun kan tilby en betalingsplan. Få et kostnadsoverslag og be gjerne behandler inkludere bedøvelse, røntgenbilder etc. som potensielt kommer i tillegg. Da blir ikke avviket fra kostnadsoverslaget så stort, kanskje det også blir billigere enn antatt? Legg en plan med din behandler, prioriter de tennene som er vonde eller som må tas med en gang. 

NAV - Økonomisk sosialhjelp

Dersom man ikke kommer til en løsning med sin tannlege eller tannpleier, kan man søke NAV om å få hele eller deler av beløpet dekket. En slik søknad sender du inn selv på NAV sine nettsider. 

Med økonomisk sosialhjelp kan man få en midlertidig støtte til å dekke nødvendige utgifter, som for eksempel utgifter til tannbehandling. Alle har rett til å sende inn en søknad som vurderes individuelt. Selv om du får støtte fra Helfo, kan du fortsatt søke om å få dekket din egenandel. 

For å få søknaden vurdert må du fylle ut søknadsskjema og legge ved dokumentasjon i form av et kostnadsoverslag fra tannlege eller tannpleier. Noen ganger kreves røntgenbilder og en uttalelse fra ansvarlig behandler, men dette vil du få informasjon om. NAV vurderer om du får hele eller deler av behandlingen dekket ut i fra din økonomiske situasjon. Da prisene varierer hos de forskjellige tannklinikkene, kan NAV velge å gi deg økonomisk støtte til et rimeligere alternativ. Ikke start med behandling før NAV har vurdert søknaden din og et vedtak er fattet. Dersom du får avslag på søknaden og behandlingen er påbegynt, står du som pasient ansvarlig for utgiftene. 

Noen ganger må det utføres akutt tannbehandling før søknad til NAV er sendt, da kan du legge ved faktura eller kvittering for utført behandling, sammen med en uttalelse fra ansvarlig behandler og få tilbakebetalt beløpet fra NAV. 

Hjemmesykepleie eller bosatt på institusjon 

Dersom du bor hjemme og har hjelp fra hjemmesykepleien eller er bosatt på institusjon, har du krav på behandling i Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Prisene er som regel lavere hos DOT enn hos en privatpraktiserende tannlege. Her anbefaler jeg å kontakte Tannklinikken som du hører til for eventuelle spørsmål.