Behandling av tannkjøttsykdom hos Tannpleier

Hva skjer hos Tannpleieren?

Når du henvises fra din tannlege for behandling av tannkjøttsykdom, kommer du først til spesialist der det gjøres en undersøkelse. Spesialisten legger en behandlingsplan tilpasset ditt behandlingsbehov. De fleste pasientene sendes deretter til tannpleier for å få renset tennene for tannstein og dempe infeksjon. Dette kalles Systematisk periobehandling og dekkes delvis av Helfo gjennom direkte oppgjør. 

Tannpleier renser (depurerer) tennene og lommene. Det måles lommer som er avstanden fra tannkjøttkanten og ned til kjevebenet. Dette lommemålet eller lommen, består som regel av tannstein og betent vev. Tannpleier renser ved hjelp av ultralyd og håndinstrumenter. Overflatene renses og poleres slik at infeksjonen roer seg ned. Samtidig vil du få en grundig gjennomgang av renholdsrutiner slik at du på best mulig måte kan holde tenner og tannkjøtt rent selv. Formålet med behandlingen på lang sikt er å ruste deg som pasient til å kunne ta vare på dine tenner hjemme.  


Når vi skal instruere i renholdsrutiner er det viktig å legge farge på tennene dine, slik at vi sammen kan se hvor du jobber bra og hvor man kan endre på teknikken for å få deg enda bedre. Innfarging er noe vi anbefaler at du gjør jevnlig hjemme også for å kunne korrigere deg selv og rutinene dine. Du instrueres i riktig teknikk med tannbørste, elektrisk tannbørste, mellomromsbørster, tanntråd, solobørste etc. Det legges opp en renholdsplan som så enkelt som mulig kan følges hjemme. Vi bruker mye tid på å vekke motivasjonen din, tross alt kreves det en del innsats for å endre vaner eller rutiner. 

Når tannkjøttet er betent kan det være ubehagelig å få renset tennene. Vi anbefaler derfor at det settes bedøvelse slik at du kan slappe godt av under behandlingen, og at vi kan få renset ordentlig uten å plage deg for mye. 

Tennene renses ved hjelp av ultralyd som "vibrerer" tannsteinen løs fra tennene dine. Deretter finrenses det med håndinstrumenter. Etter rens poleres overflatene glatte. 

Når tannpleier har renset og renholdsrutinene er på plass så får du en ny evaluering hos Spesialist etter ca 6-8 uker. Det måles da lommer på nytt og videre behandlingsplan legges. 

Gangen i systematisk behandling av tannkjøttsykdom: 

  1. Undersøkelse hos spesialist
  2. Rens hos tannpleier ofte 4 +/- besøk inkludert instruksjon av renholdsrutiner. 
  3. Kontroll hos Spesialist, ny behandlingsplan/videre oppfølging. 

Etter kontroll hos spesialist er det ulike utfall av behandlingen: 

  1. Kirurgi for å oppnå ytterligere kontroll på infeksjon, rens har ikke vært nok for å komme i mål. 
  2. Flere timer til rens. Ofte kan nye runder med rens gjøre at det roer seg helt ned og man slipper kirurgi. 
  3. Rens har vært vellykket og er tilstrekkelig behandling for å oppnå infeksjonskontroll. 

Etter dette følges du tett for å se at man har oppnådd infeksjonskontroll over tid. Når du er ferdig behandlet overtar din faste tannlege kontrollene. 


Behandlingen av tannkjøttsykdom tar lang tid, ofte tar det flere år før vi oppnår infeksjonskontroll. Derfor jobber vi mye med å motivere dere til å jobbe nøye hjemme. Behandlingsresultatet avhenger av hvor god din innsats er. Følg rådene du får og vær nøye med renholdet.


Foto/illustrasjoner: Copyright RenMunn