Tannens anatomi

Hvordan ser en tann egentlig ut? 

Tannens anatomi

En tann består av krone og rot. Kronen er den synlige delen og roten eller røttene er den usynlige delen som er nede i kjeven. Kronen og roten består av tannbein (dentin), der kronen er dekket av emalje og roten er dekket av rotsement.

Inne i tannen finnes det et hulrom (pulpa) som inneholder blodkar og nerver, det er dette vi omtaler som nerven i tannen. Nerven går gjennom rotkanalen og ut gjennom rotspissen på tannen og videre over i kjevebeinet. 

Tannen er festet i et hulrom i kjeven (alveole) og holdes på plass av en tynn hinne med korte fibre (rothinnen). 

I ett voksent tannsett har vi totalt 32 tenner, inkludert visdomstenner. Tennene er ulike i formen og har ulikt antall røtter. Vi deler tennene inn i fortenner (incisiver), hjørnetenner (caninus), små jeksler (premolarer) og de store jekslene (molarer). 

Når det gjelder antall røtter har fortennene og hjørnetennene en rot hver seg. De små jekslene har en eller to røtter, mens de store jekslene har to eller tre røtter. Jekslene i overkjeven har gjerne en rot mer enn tilsvarende tann i underkjeven.  

Munnen deles inn i fire kvadranter. Din høyre side i overkjeven er første kvadrant. Når vi navngir tenner har alle tennene i første kvadrant tallet 1 først i navnet. Første tann (fortannen) i første kvadrant heter dermed 11, tann to heter 12 osv. Navnet uttales en-en, en-to, osv. 

Tegningene er kun ment som illustrasjon og kan ikke regnes som anatomisk korrekte. copyright RenMunn