Røyk, Snus og Tannkjøttsykdom

I hvilken grad påvirkes tannkjøttsykdom av røyk og snus?

Røyk og eller snus er ikke årsak alene til utviklingen av tannkjøttsykdom. Røyk og/eller snus kan være en utløsende eller pådrivende faktor. Røyk og snus er skummelt fordi det kan kamuflere infeksjonstegn som blødning og hevelse i tannkjøttet, og tannkjøttsykdommen kan utvikle seg uoppdaget.

Nikotin har evnen til å få blodårene til å trekke seg sammen og reelle blødningen i tannkjøttet kamufleres. Jeg har opplevd stor frustrasjon hos pasienter som har klart å stumpe røyken, de klager over økt mengde blod ved tannpuss. De opplever at tannkjøttsykdommen blir verre enn før de sluttet. Det er ingen grunn til å starte med røykingen igjen på grunn av dette, det er rett og slett de reelle infeksjonstegnene som kommer til syne.

Røyk og snus bidrar også til at tannsteinsproduksjonen øker, noe som er nok en negativ tilleggsfaktor og pådriver for tannkjøttsykdom.

Det anbefales på det sterkeste å slutte med snus og røyk. 

Hvis du går med et ønske om å slutte med snus eller røyk så finnes det hjelp. På www.slutta.no finner du masse nyttig informasjon som kan hjelpe deg på veien. 

Det finnes også et Røykesluttprosjekt i enkelte kommuner, der man kan få hjelp til røykeslutt ved hjelp av veiledning og medikamenter. Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget penger til et treårig prosjekt der personer som røyker daglig, kan få økonomisk støtte til legemidler for røykeslutt. Prosjektet er en del av regjeringens nye tobakkstrategi. Helsedirektoratet har startet prosjektet i Vestre Viken HF med tilhørende kommuner, oppstarten fant sted høsten 2020. 

Bakgrunnen for prosjektet er basert på erfaringer fra Danmark der de via et røykesluttprosjekt som var rettet mot storrøykere i 2014, resulterte i at 47% av deltakerne ble røykfrie etter seks måneder. 

Prosjektet gir som sagt økonomisk støtte til legemidler som hjelper med røykeslutt. For å motta støtte må personen samtidig delta på røyesluttkurs eller få individuell veiledning. Dette er et tilbud som gis ved de kommunale frisklivssentralene. 


Foto/illustrasjoner: Helsedirektoratet og RenMun. Copyright Renmunn.