Implantatets anatomi

Implantater eller «skruer» erstatter tapte tenner 

Hva er et implantat?

Enkelt forklart er et implantat en skrue som festes i kjevebeinet. Skruen gjør det mulig å erstatte tapte tenner. Tenner tapes oftest på grunn av tannkjøttsykdom, karies eller fraktur. Fraktur vil si at en tann eller roten sprekker/knekker. 

Et implantat består av 3 deler: 

  1. Implantatskruen - en skrue i titan som erstatter tannroten og settes ned i kjevebeinet. Skruene finnes i ulike tykkelser og lengder. Størrelsen på skruen velges ut i fra beinet det skal settes i. 
  2. Distanse - mellomleddet mellom implantatskruen og tannkronen. Distansen er laget i enten titan eller keram. 
  3. Tannkronen - på toppen "kroner" en hvit og fin tann eller bro. 

Implantatet kan enten stå alene eller flere sammen som støtte for en bro. Implantater kan også brukes som feste for protese dersom alle tennene i en kjeve er tapt. 


Ett enkelt implantat

En enkelt tann erstattes her med implantat, dvs implantatet erstatter egentlig tannroten som gjør det mulig å feste en porselenskrone på toppen.

Som illustrasjonene under viser, erstattes tomrommet av en implantatskrue som settes inn i kjeven ved hjelp av kirurgi. Deretter monterer man en distanse (et mellomstykke) på implantatskruen, som gjør det mulig å feste en porselenskrone på toppen. 

Porselenskronen lages hos en tanntekniker. Din tannlege vil ta et avtrykk av dine tenner og tanntekniker vil utforme tannen etter dette avtrykket. For å få en best mulig tilpasset farge på tannen, kan det hende at du må til Tekniker for at han/hun skal velge riktig fargenyanse. Dette er viktig spesielt for tenner foran i munnen, slik at resultatet blir helt naturlig.  

Illustrasjonene over er hentet fra Dentsply Sirona: https://www.implantsforlife.com

Implantatbro 

Når flere tenner går tapt kan man erstatte "tomrommet" med en implantatbro. I disse tilfellene er det gjerne to eller flere skruer som settes inn i kjeven. Det må minimum være to implantater for at det kan kalles en bro. 

Rengjøring av bro kan du finner her. 

Illustrasjonene over er hentet fra Dentsply Sirona: https://www.implantsforlife.com


Implantatbro - erstatter alle tennene 

Det finnes to ulike løsninger for å erstatte alle tennene med implantater. Den ene varianten er en fast løsning, den andre er avtagbar. De ulike variantene vurderes ut fra hva som er beste løsning for deg. 

Fast løsning 

Når alle tennene er tapt i en eller begge kjever, kan tennene erstattes med to eller flere implantater. Tennene som lages hos en tanntekniker skrus fast til implantatskruene, slik at hele konstruksjonen sitter fast i munnen din. Som regel er toppkonstruksjonen (tennene) festet med små skruer, slik at det er mulig for en Tannlege å ta av konstruksjonen. De små skruene er skjult inne i konstruksjonen så de vil du ikke se. Det kan være hensiktsmessig å ta av konstruksjonen dersom det skjer skader på konstruksjonen eller det blir tannkjøttsykdom (periimplantitt) rundt selve implantatskruen. 

Illustrasjonene over er hentet fra Dentsply Sirona: https://www.implantsforlife.com

Avtagbar løsning

På bildene under har pasienten fått erstattet alle tennene i underkjeven med to implantater, der protesen og implantatene fungerer som et "trykknapp-system".

Kjevekammen i underkjeven kan bli flat når tennene er fjernet, det er da vanskeligere å få en løs protese til å sitte godt. Et alternativ kan da være implantater som vist på bildet under, der protesen sitter "kneppet" fast på skruene når den er i munnen. En slik løsning kan være fordelaktig når man skal holde det rent, spesielt hvis man har tapt tenner grunnet tannkjøttsykdom.

Illustrasjonene over er hentet fra Dentsply Sirona: https://www.implantsforlife.com

Copyright RenMunn og Protetiker Christine Dæhli Oppedal

Det finnes to ulike festeanordninger: 

Illustrasjonene over er hentet fra Dentsply Sirona: https://www.implantsforlife.com


Implantatbehandling 


Undersøkelse hos Tannlege eller Spesialist

En undersøkelse må alltid gjøres før man går i gang med implantatbehandling. Røntgenbilder tas og det gjøres en klinisk undersøkelse av dine tenner og området der implantatet skal settes inn. 

Noen ganger tar man et CBCT, et tredimensjonalt røntgenbilde for å vurdere plasseringen av implantatet. Det er viktig at det er god kvalitet på beinet der implantatet skal settes inn. Høyden og bredden på kjevekammen avgjør om implantatbehandling er mulig å gjennomføre. Du skal være klar over at i noen tilfeller så kan kvaliteten på kjevebeinet være for dårlig for et implantat. Da må andre løsninger vurderes istedenfor implantat.  


Implantatene settes i kjeven 

Implantat settes inn i kjeven ved hjelp av et kirurgisk inngrep. Det bores en kanal i kjevebeinet, der implantatskruen settes inn. Etter dette settes distansen på toppen og tannkjøttet sys inntil, eller man kan avvente distansen og sy tannkjøttet sammen over skruen. I begge tilfeller vil man få en midlertidig tann i påvente av den permanente tannen. Etter innsettingen skal kjevebeinet få gro inn til implantatskruen slik at denne fester seg i kjeven. Denne tilhelingsprosessen tar ca 3 måneder. 


"Kronen på verket 

Når skruen står fast i kjevebeinet, kan permanent distanse og tannkrone settes på implantatskruen. Tannen er laget hos en Tanntekniker og er tilpasset dine tenner i både form og farge. Tannlegen setter kronen fast til implantatet. Kronen bør kontrolleres etter 1 år, deretter etter 3 og 5 år. Ved disse kontrollene sjekkes det at kronen sitter som den skal. Ofte kan det hende at justeringer må gjøres i etterkant. 

Oppfølging av implantatet

Selve implantatskruen skal følges tett med røntgenbilder. Kontroller kan utføres av tannpleier eller tannlege. 

Før oppfølgingen starter er det allerede tatt røntgen i forbindelse med innsett av implantatet. Deretter anbefales det å ta røntgen: 

  • Når permanent krone er på plass (Baseline), gir grunnlag for fremtidig sammenligning av bilder.
  • Årlig 
  • Ved klinisk indikasjon 

Det er viktig med rigid oppfølging av implantater. Det er mange som tror at dette er en vedlikeholdsfri løsning, men det er det ikke! Husk at dine egne tenner er tapt for en grunn, ofte pga tannkjøttsykdom. Tannkjøttsykdom kan også ramme dine nye og kostbare implantater. Det er viktig med nøye oppfølging og at dine renholdsrutiner er optimalisert slik at du kan ta vare på investeringen din. 


Copyright RenMunn.no